Redex-Andantex
联系我们
主页

概念 : ArkoNet

International
 
公司 新闻 产品 工业领域 全球范围
...
 
applications

Reducers-multipliers 减速机-倍增器

重型减速机 / 倍增器

预览

 

标准系列:被用作平衡机动系统的速度和扭矩比率,设计为可连续工作。基于标准铁铸件,多功能设计提供几种选择:- 输出轴可以同向或反向旋转-可以提供电机直接安装的适配法兰

定制设计:我们对极端工作环境提供定制设计。请咨询当地供应商。

 特征

标准系列:被用作倍增器或者是减压器          6种不同尺寸  29种比率/ 机组      最大齿轮比率:7.8        功率容量:多达220KW             效能:多达0.98   可能被安装于任何位置         定制设计:输出速度:多达25000 RMP      能量:多达860KW